Welkom by die webjoernaal van die Warmbad Renaissance-aftreeoord, Bela-Bela

Welcome to the blog of the Warmbad Renaissance Retirement Village, Bela-Bela

Soek 'n berig in Renaissance

Soek jy na 'n berig in hierdie webjoernaal? Volg die aanwysings hieronder.

History

Die begin

In die laat tagtigerjare het Renaissance Ontwikkelings (Edms.) Bpk. besluit om hulle vyfde veiligheidsaftreeoord in die legendariese rustigheid van die skilderagtige Bosveld te ontwikkel. En siedaar: Warmbad Renaissance.

People may wonder why the developer decided on the name Renaissance for his development company. What similarity could there be between South African retirement villages in the 20th century and the cultural movement of the same name that started in the late Middle Ages in Italy, and subsequently spread to the rest of Europe?
A new dawn is symbolic of the renaissance

'n Voormalige voorsitter van die Warmbad Renaissance-bestuurskomitee Nato Britz, het in 2001 só oor die benaming geskryf: "Kyk ons na die geskiedenis van die woord "Renaissance" dan verkies ek die verklaring as herlewing of born again. Dit is tog immers wat hier in Warmbad Renaissance plaasvind. Ons het almal die eerste fase van ons lewe afgesweer en 'n tweede, nuwe, lewensfase betree."

Die "kop" van hierdie webjoernaal beeld 'n Bosveldse sonsopkoms uit. Dit is gekies omdat dit tipies is van die geboorte van 'n nuwe dag in die lewe van elke Warmbad Renaissance-inwoner; elke inwoner ervaar op sy eie manier 'n renaissance in sy/haar lewe.

Volgens aanduidings het die bouwerk aan Warmbad Renaissance in 1989/1990 begin toe die gedreun van stootskrapers en ander swaar grondverskuiwingstoerusting die Bosveldse rustigheid verbreek het.Construction continuing apace

Die bemarking van eenhede het terselfdertyd in alle erns begin

Looking back, one could be forgiven for paraphrasing Anne Sullivan Macy's pronouncement: “Every renaissance comes to the world with … the gnashing of teeth,  the crashing of gears, the snarling of engines and the sweating of brows!”


Die eerste inwonersAmpie en Isabel Hattingh

Ampie en Isabel Hattingh was die eerste persone wat hulle intrek in ons oord geneem het.

Dit was op 1 April 1991.

"Toe ons ons intrek in E20 Geneem het," vertel Isabel, "was hier net stof, sand, klippe en fondamente van eenhede wat in aanbou was."

"Die veiligheidsmaatreëls was maar so-so en het slegs bestaan uit twee hekwagte," voeg Ampie by. "Hier was geen omheining nie. Dit het eers later gekom en aanvanklik ook net aan die suidekant kan die oord."

Gras is gou aangeplant en twee werkers, Cry en Dawid, het dit gesny met 'n gras- en randsnyer wat deur die ontwikkelaar voorsien is. Twee vroue, Maria en Nannadie, het die grasperke natgelei.

Die eerste kontrak vir die lewering van 'n tuindiens is in November 1991 gesluit.

Isabel onthou dat gesellige byeenkomste hoofsaaklik bestaan het uit bring-en-braai-funksies wat op die fondamente van eenhede 39 en 40 gehou is. Haar buurvrou, Eppie (klavier) en Dina (melodika), het die musiek verskaf.

Eppie het mettertyd 'n sanggroep gestig wat heelwat aftrek gekry het.


Die eerste weifelende treëDie eerste algemene vergadering is op 24 September 1991 onder die afdak van E19 en 20 gehou

Die eerste algemene vergadering van die inwoners het op 24 September 1991 plaasgevind. Omdat die Nes en die Lapa nog in aanbou was, is die vergadering sommer onder die afdak van E19 en 20 gehou. Dit is deur twaalf inwoners bygewoon. Die voorsitter was Henry van Nieuwenhuizen.

An unmistakable sign of a developing community was the establishment of the Social Action at this meeting. Its purpose would be to cater for the social needs of residents. A convener was elected and all the ladies present were drafted to form the committee.

The notion of good neighbourliness, i.e. tolerance, caring, friendship and neighbourly love, articulated by a resident at the meeting, has since become the cherished dictum of our community.

Early residents fondly recall that sing-songs, community braais, and Bible Study meetings were well attended in 1991 despite the dusty surroundings and builders' rubble. The highlight of the year was the first Christmas party held in the garage of unit 17.The
Wilde Katjiepiering in the garden of U40, was adorned with Christmas decorations in 1991

Met vaster tred

Die bewaring van inheemse struike en bome het van meet af aan ‘n hoë prioriteit geniet.

Inwoners het gereeld amptelike boomplantdae gevier waartydens hulle tipiese Bosveldbome aangeplant het.The first Tree Planting Ceremony on 9 August 1991 was conducted by the Mayor, Clr. Wearing. Mrs. Dirkie Wearing and Willie van der Merwe, a resident, look on

In 1992, the Management Committee under the chairmanship of Henry van Nieuwenhuizen established structures to streamline the organisation of Warmbad Renaissance: financial and other committees,house rules to promote an orderly community,persons skilled in gardening were assigned to lay out the park-like setting that residents have become so proud of,streets were named after birds,indigenous trees were identified and labeled.

The General Meeting on 15 October 1992, was attended by 35 residents. A nurse/manager was appointed on 1 November 1992.


Steady progress

The community centre was officially opened on 1 December 1992.The community centre comprising administrative offices, a multipurpose hall and kitchen, the library, etc., under construction

In 1993 het sake vinnig gevorder. Nie alleen het die oprigting van die oord vinnig gevorder nie, maar die daarstelling van organisatoriese strukture het aandag geniet.

Op 27 Januarie 1993 het Gert Pretorius van die plaaslike dendrologiese vereniging die bal aan die rol gesit om inheemse bome te identifiseer en van naamplaatjies voorsien.Inheemse bome ontvang naamplaatjies

1993 is ook gekenmerk deur die amptelike opening van die biblioteek, verskeie sosiale geleenthede, die skenking van meubels en gordyne vir die gemeenskapsaal deur die ontwikkelaar, en die voltooiing van die 37ste wooneenheid. 'n Bateregister word ook opgestel.

Koersvas

In 1994 word die grondwet van die Warmbad Renaissance Aftree-oord aangepas om te voldoen aan die vereistes van 'n nuwe wet rakende die bestuur van aftree- en veiligheidsoorde. Hiervolgens vorm die eienaars van eenhede 'n bestuursvereniging en kies 'n bestuurskomitee wat vir die daaglikse bestuur van die oord verantwoordelik is.

Omdat probleme met die wagte by die ingangshek ondervind word, word besluit om 'n hek te installeer wat elektronies beheer kan word. Die posbusse word geïnstalleer en die Lapa word gebou.

1994 is ook gekenmerk deur die deelname van die Renaissance-sanggroep aan, onder andere, die Waterberg Afrikaanse Kunsfees. Die groep het twee goue sertifikate (A+) verwerf. Die beoordelaar het hulle geloof daarvoor dat hulle dit kennelik geniet om te sing en hul geesdrif aansteeklik was.
Die Renaissance-sanggroep

The Lapa, which was completed in 1994 has become the venue of a variety of games, including snooker and darts. Also, clubs for hikers and bridge players were flourishing.The roof of the Lapa is visible on the right


Die oord se pyltjieklub het in 1994 al goeie ondersteuning geniet

 
Snooker players enjoying a game

Clearly, good governance and  social activities receive much attention.

Steeds koersvas ondanks ...

1995 word as "'n jaar vol drama" beskryf .

Die bestuurskomitee behartig reeds baie administratiewe funksies self. Aangeleenthede soos die voltooiing van die grondwet en huisreëls (tans gedragsreëls) vereis baie aandag.

Boosdoeners het een nag op die oord toegeslaan en hoofsaaklik by motors ingebreek.

Huiswerkers, in diens van die bestuurskomitee, was tot dusver vir die skoonmaak van wooneenhede verantwoordelik. Hulle is egter ontslaan omdat hulle aan 'n onwettige staking deelgeneem het. Inwoners sou voortaan self verantwoordelik wees vir hulle huiswerkers.

Ander hoogtepunte was die aanstelling van 'n administratiewe beampte pleks van die verpleegster, die installering van 'n luidsprekerstelsel vir die sale en 'n stokperdjie-uitstalling.

Die tagtigste wooneenheid word voltooi.

From 1996 to 2000 normal maintenance and further expansion of the facilities occurred. Social activities were high on the agenda.
In 1996 we even had our own drummie squad


Residents celebrating Valentine's Day in 1996

Water leaks, high water consumption, security issues, and the beautification of the common property were matters receiving attention on an ongoing basis.

Die eerste nuusbrief

Die eerste nuusbrief verskyn in Julie 1996.Renaissance
, Vol. 1, No. 1)

Die redakteur, Giel Rossouw skryf: "Hier is ons eerste nuusbrief - nog in sy kinderskoene en bes moontlik mank aan gebreke - maar met die vooruitsig dat hy van krag tot krag sal vorder wanneer u bydraes ontvang word."

Sommer in hierdie eerste uitgawe verskyn 'n berig waarin die bestuurskomitee "met spyt moet aankondig dat heffings vanaf 1 Augustus 1996 verhoog moet word."

The report continues, "The inevitable increase has further been brought about by the astronomical increase in water consumption since January of this year."

Die inwoners word ook meegedeel dat 'n plaaslike dokter pasiënte een of twee keer per week in die hoofgebou sal spreek. Een van die fisioterapeute op die dorp is eweneens bereid om pasiënte tuis te behandel.

Other aspects that are dealt with includes a weekly trip to the blood pressure clinic by minibus, an appeal to support the library which opens on Mondays and Thursdays, a monthly visit to the Palms in Silverton, disappointment in a lack of interest in activities presented by the Social Committee, residents who are ill, weekly Bible study meetings, a proposed art workshop, weekly fitness exercises, a proposed contract bridge club and the activities of the Renaissance choir.

Ander lede van die redaksie is Jean van Blerk, Corrie du Plessis, Alie Spies, George Meintjies en Piet Nienaber.

In 1999, Theuns Botes, Chairman of the Management Committee, wrote, "Marketing should comprise of a combined undertaking between residents and the developer... A great deal depends on what message we present to the world outside in order to attract prospective buyers."

In 2000 skryf hy dat die snelle ontwikkeling van die afgelope dekade  grootliks afgeneem het.


'n Heenkome vir verswakte inwoners

Alhoewel Warmbad Renaissance nie vir die versorging van verswakte bejaardes voorsiening maak nie, is daar 'n ander Renaissance-oord wat 'n aantal jaar gelede vir hierdie doel ingerig is: Palms Renaissance.

Dié oord in Silverton skep sommer by die eerste kennismaking die indruk van 'n oase van netheid, puik organisasie, geborgenheid en rus en kalmte in die hart van hierdie woelige voorstad van Pretoria.


Die voorportaal van Palms Renaissance

Inwoners van die aftree-oorde binne die Renaissance-groep geniet voorkeur vir verskuiwing hierheen wanneer hulle omstandighede dit noodsaak.

Die inwoners van Warmbad Renaissance het dit nog altyd gerusstellend gevind om te weet dat dat daar 'n plek soos Palms Renaissance is as hulle die stadium van hulle lewe bereik wanneer hulle spesiale versorging nodig het. Trouens, talle persone het reeds van Warmbad na Palms verhuis.


Oor straatname en noodwater

Die redakteur van die nuusbrief skryf soos volg in die Junie 2001-uitgawe: "'n Laan word gewoonlik vereenselwig met 'n smal pad omsoom met bome en tuine - derhalwe het ons lane en nie soseer strate nie. Die name van voëls wat endemies aan hierdie geweste is, is reeds geruime tyd vantevore goedgekeur nadat 'n spesiale komitee 'n voorlegging gedoen het. Die name sluit die volgende in: Visarend, Tiptol, Suikerbekkie, Ibis, Blousysie, Rooivink,     Kwikstertjie,  Vleiloerie, Tinktinkie, Patrys, Kelkiewyn en Troupant. Kelkiewyn is later vervang met Katlagter. Eersgenoemde kom nie hier voor nie.Sake verloop soms tydsaam in die Bosveld. In 1999 is die straatname deur die bestuurskomitee goedgekeur, maar die naamborde is eers in 2014 opgerig!

In 2009 neem die bestuurskomitee 'n besluit om vier 10 000 liter-watertenks te laat oprig ten einde water te voorsien om aan die inwoners se basiese behoeftes te voldoen indien die munisipale watertoevoer onderbreek word. Hierdie versiendheid het groot verligting tydens 2015 se waternood gebring.Hierdie noodwaterwatertenks is in 2010 opgerig

Hierbenewens het die oord en sy inwoners hulle rustige gang gegaan.

Tegnologiese vernuwing

Vernuwing het die oord in 2014 soos 'n Bosveldse donderstorm getref.

Eerstens is die langverwagte installering van watermeters afgehandel.

Tweedens het die bestuurskomitee die infrastruktuur goedgekeur om kommunikasie na binne en buite te bevorder; om positiewe inligting oor ons oord bekend te stel. Die oord sou voortaan beskik oor 'n webtuiste, 'n webjoernaal (blog) en 'n facebook-blad wat met mekaar ge-link is.

Derdens is 'n groot verbetering in die Administratiewe Beampte se produktiwiteit teweeggebring deur die opgradering van haar rekenaar en toegang tot die internet. 'n Splinternuwe kopieerder/skandeerder/faksmasjien is ook in ontvangs geneem.

Vierdens is een van die oord se getroue werkers, William Baloyi, vanaf 1 Januarie 2015 as faktotum aangestel. Die bestuurskomitee het geoordeel dat hy die aangewese persoon vir om die posisie te beklee aangesien hy na 18 jaar die oord goed ken en die respek en toegeneëntheid van die meeste inwoners geniet.
William Baloyi

The old and the new

Johnny Meyer is aanvanklik as die voorsitter van die 2015-bestuurskomitee aangewys. Hy moes ongelukkig spoedig sy posisie wees swak gesondheid ontruim. Tydens sy dienstermyn het die oord 'n spoggerige nuwe diensbussie aangeskaf.The old ...


... and the new

Meyer is deur Gerhard van Rooyen opgevolg. Laasgenoemde moes noodgedwonge na 'n kort dienstermyn as ondervoorsitter, die voorsitterskap onverwags oorneem.

Die veroudering van die inwoners het unieke uitdagings aan die nuwe voorsitter gestel en hy moes telkemale die kinders van bejaardes wat nie meer selfversorgend was nie, oorreed dat dit raadsaam sou wees om hulle ouer(s) elders te laat versorg.

The greatest single challenge of his term of office proved to be a water crisis that caught Bela-Bela in a state of unpreparedness.

The causes were easy to identify. The area experienced the worst drought since 1982. Poor maintenance of the municipal water infrastructure resulted in water consumption exceeding the water supply.

The library was improved. It was enlarged, and new shelves and venetian blinds were installed.


Emely Langa was rewarded for 20 years of faithful service to our village.


The Chairman of the Management Committee, Gerhard van Rooyen, handing a certificate to Emely in recognistion of 20 years of faithful service to our village

Our 25th anniversary

As in previous years, 2016 contained highs and lows. As usual, we shall mainly focus on the highlights.

Nadat sy elf jaar lank die oord se biblioteek in beknopte vertrekkies in die administrasiegebou bedryf het, is daar uiteindelik gehoor gegee aan Hester Botes se versugtinge om meer ruimte.


Hester Botes behartig ons biblioteek

Verlede jaar het die bestuurskomitee geld bewillig om die bestaande biblioteek uit te brei. Vanjaar is 'n muur is tussen twee aangrensende vertrekke verwyder. Die volgende foto toon die vergrote biblioteek en die bykomende rakke wat onder leiding van Louis van Wyk aangebring is.


Louis van Wyk het die nuwe rakke aangebring

Voortaan sal daar oorgenoeg plek wees vir die sowat 3000 Afrikaans- en Engelstalige boeke wat in voorraad is.

Hester sê: "Die biblioteek word goed ondersteun deur die inwoners. Ek glo dat nóg meer voortaan daarvan gebruik sal maak. Hulle moet my net tyd gee om die rakke klaar te pak!"

Alhoewel die eerste inwoners hulle reeds op 1 April 1991 hier tuisgemaak het, het die amptelike viering van ons oord se 25ste bestaansjaar eers op 22 April 2016 plaasgevind.

En wás dit nie ‘n fees nie.

Tien potjiemakers hulle vroegdag op die grasperk voor die administrasiegebou tuisgemaak. Gou het die watertandgeure van die skaapskenkel-, beesstert-, hoender-, skaapnek-, beeskenkel- en varkpotjies ander inwoners na die terrein gelok. Toe word daar sommer dik stukke gekuier ook.Die potte prut ... 


... en die manne kuier

Laatmiddag het inwoners en oud-inwoners hul skrede na die gemeenskapsaal gewend om ‘n gratis gedenkblad te ontvang, ‘n kort huldigingsprogram by te woon, die potjies te toets en gemoedelik te verkeer.Die gedenkblad ter viering van ons 25ste bestaansjaar

Hoe later, hoe kwater. Die inwoners het mettertyd nostalgies geraak oor hierdie plek in die Bosveld waar hulle rustig en waardig en veilig ouer kan word; waar mense opreg, vriendelik en gasvry is; wat spog met ‘n groot verskeidenheid inheemse bome en voëls en terrein netjies versorg word; waar kleinvolk soos gebande muishonde, nagapies, bloukopkoggelmanders en eekhorinkies ongehinderd kan rondbeweeg; waar die onbesoedelde lug soms soms vaagweg na houtrook en hooi en dou ruik.

Die onderstaande foto’s bied ‘n oorsig van die verrigtinge.


Opskeptyd


Smultyd

 
Die ontwikkelaar, Werner Pauw, vertel onderhoudend hoe die oord ontstaan het.


 
Reanett Bezuidenhout tree later vanjaar uit nadat sy 25 jaar lank ononderbroke die oord se uiters bekwame bestuursagent was. Ampie Hattingh oorhandig ‘n klein blykie van die inwoners se waardering aan haar. Ampie en Isabel was die heel eerste intrekkers wat hulle op 1 April 1991 hier tuisgemaak het.

Ons oord was die enigste in die Renaissance-groep waar Reanett Bezuidenhout ononderbroke sedert 13 September 1991 as bestuursagent betrokke was. Nou lê sy die tuig neer.

Sy skryf: “Een ding van hierdie werk is dat ‘n mens so lief word vir die inwoners. Hulle voel later soos familie.”

Die bestuursvereniging het in 2015 die aanstelling van Frikman Nel (46) van Rent Admin as ons nuwe bestuursagent goedgekeur. Hy het in 2016 mettertyd by Reanett oorgeneem.

Van ons oord sê Frikman: “Al was ek nog net twee keer daar was die mense baie vriendelik en laat mens baie welkom voel. Die kompleks self het ‘n baie huislike atmosfeer wat mens sommer tuis laat voel.”


Frikman Nel

During the induction of the new President of the Rotary Club of Warmbaths, a number of individuals were honoured for the role they have played in improving the lives of others.

Among these is a long-time resident of Warmbad Renaissance, Brian Stone (96).


Wendy and Brian Stone

Brian was recognised as a Paul Harris Fellow for his role in the Bela-Bela community, particularly in recognition of his contribution to the establishment of the Settlers Agricultural High School.

"The area was badly in need of an agricultural high school," Brian says. "I was so persistent that the Transvaal Education Department eventually relented. In 1969 the finishing touches were put to the school."

The School Committee offered to name the school after him, but he declined. Later, however, one of the boarding establishments was named after him.

Brian is the last surviving Charter Member of the Rotary Club of Warmbaths. He was inducted on 10 May 1962.

Ons faktotum, William Baloyi, het op 1 Mei 1997 by ons oord diens aanvaar en het mettertyd 'n onmisbare rol in ons wel en wee gespeel.

Vanjaar het hy sy twintigste diensjaar voltooi. Daarvoor het hy onlangs 'n kontantbedrag en 'n geraamde sertifikaat van Gerhard van Rooyen, die voorsitter van die bestuurskomitee, ontvang.


William, hier saam met sy kollegas, vertoon die blyk van waardering wat hy van die oord ontvang het

Important amendments to our Rules of Conduct were approved by the Management Association at the Annual General Meeting on 24 November 2016.

Paragraph 4, for example, now specifies that a unit may in future only accommodate a maximum number of 2 persons. However, when circumstances arise requiring the permanent accommodation of a third person in the unit, it needs the approval of the Management Committee. The Management Committee will take into account whether the unit has sufficient space, that the third person has attained the age of 50, and that he/she is related (parent, brother or sister) to the occupiers.

Die begroting vir 2017, wat deur ons nuwe bestuursagent, Frikman Nel voorberei is, is by die algemene jaarvergadering ter tafel gelê en goedgekeur.

Die bedrag wat benodig word vir die bestuur van die oord in 2017 beloop R1 917 536 en moet uit heffings verhaal word. Dit bring mee dat ons maandelikse heffings vir 2017 met 8.782% verhoog sal word.

Mnre. PricewaterhouseCoopers is weer eens as die oord se ouditeur aangewys.

The Management Committee for 2017 was appointed by the Management Association and comprises the following residents: Gerhard van Rooyen (Chairman), Barry Vosloo (Vice-chairman/Communication) Lirpa Kuntz (Secretary), Flip Dreyer (Maintenance), Piet Combrink (Conservation), Jadene Horne (Conservation), Braam Cilliers (Administration), Rita Vosloo (Social Action), Elsa Erasmus (Finance), George Yeo (Security), Tiny Hitge (Electricity and Water Meters), Marie Snyman (Residents' Support). 

Now for the next 50 years 

2017

In sy Nuwejaarsboodskap het die voorsitter van die bestuurskomitee onder andere soos volg geskryf: “Alhoewel die toekoms uiteraard onbekend is, glo ek dat indien ons ʼn positiewe benadering nastreef, dit ʼn stap in die regte rigting is. Oom Paul hét immers destyds die voorbeeld gestel met sy positiewe uitlating: "Alles zal reg kom als elkeen zijn plig doen." Hy (die voorsitter) het vervolgens ‘n beroep op die inwoners gedoen om die nuwe jaar met ‘n positiewe gesindheid te benader.

Die stroom nuwelinge wat van ons oord hulle aftreeplek wil maak, duur onverpoosd voort. 


Nadat hulle sedert 1994 onafgebroke in die oord gewoon het, moes Jan en Jean van Blerk onlangs weens Jan se beroerteaanval na ʼn oord in Bryanston verhuis waar hy gespesialiseerde versorging sal ontvang. Jan was alombekend as Jan Pyp (hy en sy pyp was haas onafskeidbaar) en was in die tagtigerjare die burgemeester van Johannesburg. Die egpaar het twee van Jan se skilderye aan die oord te skenk. Die skilderye word tans in die administrasiegebou uitgestal.
Jean van Blerk oorhandig die skilderye aan die voorsitter van die bestuurskomitee, Gerhard van Rooyen.

In Februarie is twee dooie gebande muishonde in ons oord gevind – klaarblyklik vergiftig. Die voorsitter het die hoop uitgespreek dat nie een van ons inwoners vir hierdie grusame daad verantwoordelik was nie. Hy het inwoners daaraan herinner dat ons nie durf vergeet nie dat hierdie diertjies natuurlikerwyse in die omgewing aangetref word. Ons het hulle ruimte binnegedring, nie andersom nie.
Gebande muishonde

Die sosiale aksie-portefeulje van die bestuurskomitee het in Februarie hulle bestuur vir 2017 verkies. Op die foto verskyn (v.l.n.r.) Linkie Ellis (finansies), Rita Vosloo (sameroeper), Bets Cilliers (sekretaris) en Braam Cilliers (addisionele lid)“Die plante klap hande,” het Isabel Hattingh gejubel nadat meer as 250 mm reën in Januarie ná ‘n uitmergelende droogte, oor ons oord uitgesak het.

Annetjie Doep het gesê dat die grasperke, struike en bome in ons oord bykans drie jaar gelede só mooi vertoon het, ofskoon die grasperke nog nie volkome herstel het nie.


Die foto’s hieronder illustreer die herstelkrag van die plantegroei in ons oord ná die milde reën.


Rina Steynberg (E105) het begin om aan ʼn behoefte in ons oord te voldoen: formele liggaamsoefeninge wat inwoners se individuele beperkinge in ag neem. Sy bied op Maandae en Woensdae om 08:00 in die Lapa ʼn program propvol prettige, nie-inspannende fisieke aktiwiteite aan.

Op die foto hieronder (v.l.n.r.) verskyn Toekie Kok, Renate Schmidt, Rita Vosloo, Ria Bester, Pieter Bester, Rina Steynberg, Lienkie Ellis, Linda Grobler, Anna van Rensburg, Annatjie van Rooyen en Jadene Horne.
On 11 August the 100-strong singing and dancing group, the Ainos Christian Revue Group of the Hennopspark Primary School in Pretoria (pic below), delighted residents with their charming performance in the Nes.When the developers of our village decided to establish their fifth security retirement village on a property in the tranquil Bushveld town of Warmbaths in the late eighties, one of the (unintended?) consequences was to retain as many of the indigenous trees and shrubs as possible.

Residents soon embraced indigenous trees and shrubs as their legacy and have since dedicated themselves to their conservation. For example, Par.16.3 of our Rules of Conduct states that “trees and plants that have established naturally must not be damaged … “


For the next eight months our monthly newsletter, Kwêvoël, published articles about the indigenous trees that occur in our village. The articles were written and illustrated by Philip van den Berg (U34) who is acclaimed ac renowned environmentalist and wildlife photographer.
Philip van den Berg

Kort na ons oord se ontstaan 26 jaar gelede, het die behoefte aan sosiale interaksie tussen die inwoners uitgeloop op ons straatbraaitradisie. Straatbraaie vervang nie die meer formele geleenthede wat deur die bestuurskomitee se sosiale aksie-portefeulje gereël word nie.

Die doel van ʼn straatbraai is om sommer net ander straatbewoners se geselskap te geniet en/of om nuwe inwoners in die buurt te verwelkom.


Die gedagte om ʼn straatbraai te reël ontstaan dikwels spontaan. Die reëlings volg nie ʼn vaste patroon nie. Die venue is iemand se motorafdak. Nog iemand vra die oord se braaitoestelle en tafels aan. Diegene wat voornemens is om die geselligheid by te woon, reël onder mekaar wie die bykosse sal voorsien en elkeen bring sy eie voustoel, eetgerei en drinkgoed saam … en siedaar, ʼn gesellige samekoms sonder dat enigiemand hom of haar oor ‘n mik werk.


Die foto’s hieronder is tydens onlangse straatbraaie geneem.
The late Robin Williams was fond of proclaiming, “Spring is nature’s way of saying, ‘Let’s party.'”

As the picture below shows, the Social Action Group responded to his call and provided a marvellous Bushveld Breakfast in celebration of the onset of spring.
Ondanks die huidige waterskaarste (in teenstelling met die begin van die jaar), doen die meeste inwoners baie moeite om hulle tuine te versorg. Só dra hulle veel by tot die netjiese voorkoms van ons oord. Hieronder verskyn ʼn foto van Chris en Liz Snyders (E97) se tuin.Die 2018-bestuur van die sosiale aksie-portefeulje is in Oktober verkies. Die 2017-bestuur is net so herkies en bestaan uit Rita Vosloo (sameroeper), Bets Cilliers (sekretaris), Linkie Ellis (tesourier) en Braam Cilliers (addisionele lid).

Op 22 November moes ons oord se sosiale aksie-portefeulje weer eens  uithaal en wys toe hulle nagenoeg 100 gemoedelike inwoners tydens ons jaareindgeselligheid op smullekker disse getrakteer het.


Die  foto’s hieronder bied ‘n oorsig oor die feestelikhede.

At the Annual General Meeting on 30 November, the Vice-Chairman of the Management Committee (on behalf of the Chairman) reported that one of our residents started behaving badly since the middle of September by assaulting two elderly men aged seventy seven and ninety one, harassing a fair number of others - particularly our Administrative Officer, Jacky, and several women who live alone - drinking excessively and using foul language when under the influence of liquor. The Management Committee had no choice but to obtain protection orders for Jacky and the ninety-one-year-old resident. In addition, the Management Committee were obliged to engage lawyers at considerable cost to persuade the owner of the unit which he inhabits, to evict him.

Despite a lengthy and stressful process involving two attorneys and the SAPS, the person returned to the village in the middle of November after a sojourn in an institution for alcoholics. Not even a resolution by the Management Committee not to allow him re-entry to the village made any difference.


While commending the Chairman for the sensible manner in which he and others dealt with the matter, the majority of those attending the AGM residents agreed that such thuggery does not become our village and should not be tolerated. They decided to launch a petition in which the Management Committee is urged to take steps to remove him from our village. At the time of writing, the outcome of the petition is not known. Any action by the Management Committee, if any, will be reported next year.


Queen Elizabeth II referred to 1992 as an Annus Horribilis - which means “horrible year” in Latin. The Chairman could be forgiven for viewing 2017 in the same light.


However, despite open-heart surgery and the toxic presence of the resident whose unacceptable behaviour is described above, he remains cheerful and committed to the interests of our village and its residents. Hy bly een van diegene in ons oord wat nie net ontvang nie, maar in oormaat gee. Or, to paraphrase John F Kennedy, he does not ask what Warmbad Renaissance can do for him, but what he can do for Warmbad Renaissance.


By dieselfde geleentheid is mnre. Venter De Jager (Pretoria) Ing. aangestel as die oord se ouditeurs en die bestuurskomitee vir 2018 aangewys. Kyk foto hieronder.
(Front, f.l.t.r.) Barry Vosloo (Vice-Chairman, Communication), Frikman Nel  (Managing Agent), Gerhard van Rooyen (Chairman, Security), Ingrid van den Berg (Secretary), Werner Pauw (Developer), Elsa Erasmus (Finance).
(Back, f.l.t.r.) Flip Dreyer (Maintenance), Marie Snyman (Residents’ Support), Jadene Horne (Conservation), 
Rita Vosloo (Social Action) and Braam Cilliers (Administration)

Die onverwagse afsterwe van die 81-jarige Isabel Hattingh op 12 Desember 2017, het die inwoners diep geskok.
Ons geliefde Isabel Hattingh

Isabel en Ampie was die heel eerste inwoners van ons oord. Hulle het op 1 April 1991 hulle intrek in E20 geneem.

Isabel was alom gelief – veral deur diegene met wie sy ten nouste saamgewerk het om die oord se terrein te versorg. Sy was jare lank een van Piet Combrink se getroue en kundige assistente. Die ander twee was die tuinwerkers, Daniel Marakalle en Thomas Mawanganya.  Piet het vanjaar uitgetree nadat hy die omgewingsbewaringportefeulje 14 jaar lank behartig het.

Die foto hieronder toon Piet, Daniel en Thomas wat ‘n witstinkhoutboom op die grasperk voor die administrasiegebou ter ere van Isabel plant.2018

Ons oord se nuusbrief beleef vanjaar sy 23ste jaargang. Terloops, dit staan sedert Januarie 2015 bekend as Kwêvoël. Die nuusbrief word tans deur Barry Vosloo saamgestel en deur die bestuurskomitee uitgegee. Alet Erasmus neem die taalversorging waar.


In die Januarie-uitgawe skryf die voorsitter van die bestuurskomitee, Gerhard van Rooyen (foto hierbo), soos volg: “Die vredige ritme van ons oord het vroeg vanjaar reeds sy beloop geneem. Dalk het Jan F E Cilliers Die Vlakte met ons Bosveldstreek in gedagte geskryf: ‘Ek slaap in die rus van die eeue gesus, ongesien, ongehoord, en dof en loom in my sonnedroom, ongewek, ongestoord.’

Mag die rustigheid voortduur.”


Kwêvoël berig gereeld oor die puik diens wat die sosiale aksie-portefeulje aan die oord en sy inwoners lewer. Hierdie groep staatmakers reël geleenthede wat strek van vetkoekverkopings tot deftige dinees.

Alhoewel die gesellighede nie ʼn winsoogmerk het nie, gebeur dit soms dat ʼn klein wins wél opgelewer word. Oor die jare heen het dit die sosiale aksie-portefeulje in staat gestel om ʼn bederfie of wat ten bate van die oord en inwoners aan te skaf.

Onlangs het hulle ʼn spoggerige nuwe Defy-stoof aangeskaf en die oord te skenk. Op die foto hierbo verskyn Bets en Braam Cilliers by die wat onlangs afgelewer is. Bets is die sekretaris en Braam ʼn gewaardeerde addisionele lid van die groep.

Die foto hieronder toon ‘n groep vlytige inwoners wat vir ‘n vetkoek en maalvleis-verkoping aan‘t voorberei is.


It is a fact that withdrawal from social interaction is a common occurrence in our village.
However, involvement in the various village activities undoubtedly provides a sense of purpose. Feeling that one is still able to contribute to village life will boost one’s confidence, and participating in such programmes will generally require social interaction. 

It is also important to become involved in activities requiring light exercise. Regular light exercise will help maintain physical health, in addition to improving the body image. And it will provide an opportunity for social interaction.

Health issues such as hearing and vision impairment are likely to have a harmful effect on social interaction by tuning out from conversations or other social activities.  Regular testing and addressing hearing or vision problems will help such persons to fully engage with others without fear of embarrassment whenever social opportunities arise.

It is the duty of residents to pay particular attention to fellow-residents who are at risk of suffering from isolation. We can always take a little extra time to enquire about their well-being, show sympathy, pay confidence-boosting compliments, and point them in the direction of village activities they may want to join to stay active in the community.

The pictures below show a few of the activities that provide the opportunity for social interaction in the village.
Deur bemiddeling van die hoof van die Hoërskool Warmbad, Paul Liddle, het ons sosiale aksie onlangs ʼn gratis optrede deur twee lede van die Manne wat Glo-sanggroep, Willie Joubert (foto onder) en Rudi Muller, in die Nes gereël.

Volgens die http://vonk.co.za/manne-wat-glo/ -webtuiste is Willie geseën met ʼn stem van internasionale gehalte, uitsonderlike skryftalent en ʼn spontane verhoogpersoonlikheid. Rudi is reeds ʼn bekende in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Hy het ʼn paar jaar gelede tot die Christelike musiekgenre toegetree.

Nadat elke lid van die gehoor ʼn gratis paaseier (met die komplimente van die sosiale aksie) ontvang het, het hulle hulle verlustig in die optrede van dié twee sangers wat die kroon op hulle uitvoering geplaas het met ʼn vertolking van Jerusalem wat die toehoorders hoendervleis gegee het.


Our PT group under the guidance of Rina Steynberg (E105) celebrated their first birthday on 5 June.

The purpose of this popular activity is to assist residents to keep their stiff(-ish!) limbs as supple as possible through physical exercises that have been specifically developed for older folk.

In addition, participants have decided to place a few rand in a small box in aid of CANSA (the Cancer Association of South Africa).  In this way they are able to show their appreciation for the first-rate work done by CANSA, and for the fact that they are still able to hop, skip and jump like younger people! An amount of R5 767.30 so contributed was handed to Ansie van Heerden, Community Mobiliser of CANSA’s Waterberg Region.


The picture above shows Rina blowing out the candle on the birthday cake to start the celebrations involving coffee and health rusks.

Most residents know Frans Matjila. Frans is an employee of Galven Security, the company responsible for our safety.

However, few of us know that this unassuming man is also a long distance athlete of note.

From 2001 to 2010 he completed ten Comrades Marathons. He is the proud holder of a green number which is awarded in perpetuity to participants who have managed to successfully complete ten Comrades Marathons.

Frans won three silver and seven Bill Rowan medals from 2001 and 2010. The silver medal is awarded to competitors who complete the race between 6 hours and 7 hours 30 minutes. The Bill Rowan medal, which is bronze-centred and encircled by a silver ring, requires a time of between 7 hours 30 minutes and 9 hours.

Frans recorded his best time of 6 hours 59.37 minutes for the up run from Durban to Pietermaritzburg on 24 May 2009, achieving a credible 213th position out of 20 000 participants. He was awarded the third of his silver medals for this achievement.

The photograph below shows Frans running the 2005 event in a time of 8 hrs 19.01 min.
When asked why he no longer takes part in this iconic race, he replied that he had not been able to afford it since 2010. However, he hopes to save up enough money to compete in the 94th Comrades Marathon in 2019.

His training schedule includes running to and from work.


Afgesien daarvan dat sy en wederhelf Ampie die eerste inwoners van die oord was, was wyle Isabel Hattingh (foto onder) alom gelief en het diep spore in die gemeenskapslewe van ons oord getrap. Sy was ondermeer in die negentigerjare een van die leiers van die oord se koor- en revuegroep wat verskeie toekennings van die Waterberg Afrikaanse Kunstefees ontvang het. Hierbenewens was sy ʼn staatmaker van die sosiale aksie en ʼn tuinliefhebber wat ʼn enorme rol gespeel het in die verfraaiing van ons oord en die versorging van die gemeenskaplike terrein.

Sy is op 12 Desember 2017 oorlede.


Vroeër vanjaar het die bestuurskomitee besluit om Isabel se nagedagtenis in ere te hou deur ʼn bronsplaatjie wat op ʼn klip uit haar tuin gemonteer is. Dié gedenkteken is geplaas langs die witstinkhoutboom wat ter herinnering aan haar voor die administratiewe gebou geplant is (foto onder). Our security is of the utmost importance. Consequently, the Management Committee this year resolved that, in terms of its policy of continuous maintenance of structures under its control, a contractor be engaged to replace the existing barbed wire on top of the concrete poles of the security fence on the western, southern and eastern side of the village. Razor wire was also placed on top of the western boundary fence for added security.  In addition, the infra-red beams (see gadget on short pole, bottom right) safeguarding the perimeter of the village are inspected every week and, if necessary, repaired.The Social Action Committee for 2019 (above) comprises Elize Yeo (Treasurer), Rita Vosloo (Convenor), Bets Cilliers (Secretary) and Braam Cilliers (Additional Member).
The outgoing Chairman of the Management Committee, Gerhard van Rooyen, presented his Annual Report to the Management Association on 29 November 2018. The Management Association comprises the owners of units in Warmbad Renaissance or their representatives.

The following is an abbreviated version of the Chairman’s report.

“In the first instance I would like to express my sincere appreciation to you as members of the Warmbad Renaissance Management Association. Without your goodwill, support and cooperation, the Management Committee would have found it difficult to fulfil its mandate. Even though troublesome situations occurred now and then, you have made looking after your interests a worthwhile experience.

Vanjaar het verskeie hoogtepunte opgelewer. Ek verwys na die optrede van die Manne wat Glo, asook die talle gesellighede wat deur die sosiale aksie gereël is. Ek word telkens verstom dat hulle kwaliteitgeleenthede kan aanbied teen relatief lae koste.

The security measures protecting our residents and their property against criminals are of the Management Committee’s main objectives. In June, therefore, the existing strands of barbed wire on top of the concrete poles of the security fence were replaced on the western, southern and eastern side of the village. For additional security, razor wire was placed on top of the western boundary fence and the fence adjacent to the caravan park.

Vervolgens bring ek graag hulde aan die bestuurskomitee van 2018.  Nieteenstaande die feit dat die lede soms onderlinge verskille gehad het, kan ek u die verseker dat die komitee te alle tye in belang van ons oord opgetree het.  As u sien hoe hulle hul uitleef in hul onderskeie portefeuljes, dan gee ek met groot dankbaarheid erkenning aan elke komiteelid vir wat hulle die afgelope 11 maande sonder geldelike vergoeding vir Warmbad Renaissance beteken het.

I would also be amiss not to applaud the work done by our workers as well as many residents who voluntarily give of their time and effort for the sake of the orderly course of events in our village.

Ek het tydens die eerste bestuurskomiteevergadering van 2018 die komitee meegedeel dat vanjaar my laaste jaar as voorsitter sal wees. Ek wil elke inwoner verseker van my opregte dank en waardering vir u ondersteuning en samewerking wat ek die afgelope 3½ jaar ontvang het.

Laastens wil ek my vrou, Annatjie, bedank vir haar volgehoue ondersteuning, verdraagsaamheid en geduld van die afgelope jaar.”


Die 2019-bestuurskomitee (foto hierbo) is op 29 November 2018 deur die bestuursvereniging aangewys. Voor (v.l.n.r.) verskyn Gerhard van Rooyen (Sekuriteit), Frikman Nel (Bestuursagent), Elsa Erasmus (Ondervoorsitter; Finansies), Dirk van den Berg (Voorsitter), Ingrid van den Berg (Sekretaresse), Werner Pauw (Ontwikkelaar). Agter (v.l.n.r) staan Flip Dreyer (Onderhoud), Wessie van der Westhuizen (Krag- en waterverbruik), Neels Cornelius (Tuine), Braam Cilliers (Administrasie), Barry Vosloo (Kommunikasie), Rita Vosloo (Sosiale Aksie) en Marie Snyman (Inwonerbystand).  Afwesig: Jadene Horne (Tuine)


Dirk van den Berg is die nuwe voorsitter van die bestuurskomitee. Hy volg vir Gerhard van Rooyen op wat 3½ jaar in dié hoedanigheid gedien het.

Dirk is in 1940 op Volksrust gebore en het in Potchefstroom grootgeword waar hy in 1958 aan die Hoërskool Gimnasium gematrikuleer het. Daarna het hy die B.Admin.Hons (Bedryfsadministrasie)-graad aan die toentertydse Potchefstroomse Universiteit vir CHO behaal. Later het hy ‘n gevorderde bestuursprogram aan die UNISA-bestuurskool gevolg.

Dirk was lank by verskeie maatskappye in hul personeelbestuursafdeling werksaam. Die laaste 25 jaar van sy beroepslewe was hy ‘n konsultant in organisasie-ontwikkeling en menslike gedrag.

Inwoners wat met Jan Tuisbly se karretjie gery het, het 2018 op feestelike wyse gegroet en 2019 ewe gesellig verwelkom.

Die onderstaande foto's bied 'n oorsig van die Oujaarsaandvleisbraai wat op 31 Desember 2018 in die Lapa gehou is.

2019

In die Februarie-uitgawe van Kwêvoël skryf die voorsitter van die bestuurskomitee: Dit het onder ons aandag gekom dat daar onlangs weer eens ʼn geval van teistering van ʼn dame in ons oord was.  Hierdie soort optrede kan nie en sal nie in ons oord geduld word nie en sal met wortel en tak uitgeroei word.  Inwoners is geregtig op vreedsame en veilige verblyf wat te alle tye deur die bestuurskomitee beskerm sal word.  Indien enige sodanige gedrag plaasvind, word u versoek om onmiddellik met ons in verbinding te tree. Die huidige geval word ondersoek en daar sal sonder twyfel baie streng teen die skuldige opgetree word.

Na volgehoue druk deur die bestuurskomitee, het dié laspos die oord aan die einde van Maart verlaat.

In April het die sosiale aksie nuwe gordyne vir die Nes afgelewer. Die onderstaande foto’s toon, opeenvolgend, die ou gordyne, die lede van die sosiale aksie aan die werk en die nuwe gordyne. Annetjie van Rooyen (middelste foto, heel regs) het die gordyne gemaak.
In May CCTV cameras were installed at the main gate as an added security precaution. The picture at the bottom shows the display screen and other paraphernalia. Security guard Kenneth Manganyi admires the equipment.

The cameras monitor and record details of vehicles and persons entering and leaving the village 24/7. The CCTV system cannot be affected by load shedding as it has its own back-up battery system.


Die doel van sosiale funksies wat deur die sosiale aksie gereël word is om geleenthede te skep vir inwoners om in ʼn keurigversierde omgewing gesellig te kan saamkuier.

Een van die sewe geleenthede wat die sosiale aksie vir vanjaar beplan het, was die kontrei-ete op 14 Mei. ‘n Mens kan verskoon word indien jy wonder hoe die sosiale aksie-groep dit regkry om smullekker geregte soos wildspastei, gebakte hoenderdye, afval, groente én nagereg aan inwoners voor te sit wat min of meer soveel as ʼn Wimpy-hamburger kos.

Die onderstaande foto’s beeld toneel tydens ‘n tipiese sosiale funksie uit.Die Warmbad Renaissance-webjoernaal (sien afbeelding hieronder) herdenk eersdaags sy sesde bestaansjaar. Die doel van die webjoernaal is om die goeie hoedanighede van ons oord wêreldkundig te maak.


Ten tyde van hierdie skrywe in Junie het die webjoernaal reeds 44 258 besoekers gelok. Die meeste besoekers was van Suid-Afrika (24896), gevolg deur Rusland (6433), VSA (4436), Oekraïne (1195), Duitsland (1178), Verenigde Koninkryk (867), Frankryk (620), Nederland (310), Nieu-Seeland (283) en Australië (261).

Daar is reeds 352 berigte oor die oord en sy inwoners geplaas.


Ons oefengroep onder leiding van Rina Steynberg (foto bo), was op 5 Junie 2019 twee jaar oud. Om die geleentheid te vier is ʼn glasie sjerrie geklink (foto onder).


Die doel van dié aktiwiteit is om inwoners te help om hulle lywe soepel te hou deur middel van liggaamlike oefeninge wat spesiaal vir die ouer garde ontwikkel is.

Hierbenewens plaas deelnemers gereeld ʼn geldjie ten bate van die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA) in ʼn boksie.  Die bedrag wat in 2018/2019 bygedra is, beloop R8 474. Die afgelope twee jaar het die groep ʼn stewige R14 241 aan KANSA geskenk.

Finally, residents paid tribute tribute to the Social Action for producing seven excellent functions this year under the capable leadership of their convenor, Rita Vosloo.

Their crowning achievement this year proved to be the Year-end Function that was held on 13 November.

Appearing on the photograph below are (f.l.t.r.) Elize Strydom, Linda Grobler, Bets Cilliers, Lettie Rode, Edna Cornelius, Ria Nel, Linkie Ellis and Rita Vosloo. Other stalwarts not appearing in the photograph are Mel Smith, Annetjie Maree, Magda van den Berg, Des Vos, Annatjie van Rooyen, Jadene Horne, Ria Bester, Hester Botes, Colleen Meredith, Elize Yeo, Annatjie du Plessis, Sheila Meyer and Eileen Laubscher. Sadly, after five years at the helm, Rita has decided to call it a day.


The pièce de résistance turned out to be the bushpig-on-the-spit prepared by Thys and MC van Zyl. See picture below.


An eventful 2019 ended with our traditional Old Year’s Eve braai. See picture below.2020

Meet the new Management Committee:

Rear, f.l.t.r.: Flip Dreyer (Maintenance), Frikman Nel (Managing Agent), Braam Cilliers (Asst. Secretary), Gerhard van Rooyen (Security), Marius Laubscher (Water & Electricity Consumption), Wessie van der Westhuizen (Administration).

Front, f.l.t.r.: Jadene Horne (Gardens), Werner Pauw (Developer), Barry Vosloo (Chairman & Communication), Neels Cornelius (Vice-Chairman & Gardens) and Marie Snyman (Residents’ Support).

Absent: Ingrid van den Berg (Secretary), Gerhard Swart (Gardens) and Elsa Erasmus (Finance)

When the Management Committee for 2020 was recently chosen, I knew that they are a competent and hardworking team. After all, I have known them for a long time. Their capabilities are a great comfort to me because I assumed the position of Chairman with some trepidation, acutely aware of my own limitations. Please allow me to introduce them to you.

Neels Cornelius het sy man in ʼn hoogs mededingende sakeomgewing gestaan. Ingrid van den Berg was die vise-rektor van ʼn ondewyskollege in Natal.  Flip Dreyer het afgetree as ʼn senior ingenieursassistent by Eskom. Philip van den Berg was jare lank die hoof van omgewingsopvoeding in Natal en gerespekteerde natuurkundige, Elsa Erasmus het op haar dag ʼn besige konstruksiemaatskappy in Phalaborwa bedryf. Marie Snyman was ʼn tyd lank ʼn dosent in dierkunde aan ʼn onderwyskollege in Natal. Wessie van der Westhuizen, een van ons twee gebore Namibiërs, het vroeër geboer dat die stof staan. Gerhard van Rooyen was ʼn suksesvolle sakeman. Marius Laubscher, nóg een van ons gebore Namibiërs, is ʼn ketelmaker van nering. Braam Cillers het jare lank die onderwys met groot toewyding gedien. Edna Cornelius was ʼn dosent in Afrikaans aan ʼn onderwyskollege aan die Rand. Jadene Horne was op haar dag ʼn knap bankamptenaar. Gerhard Swart het sy spore as ʼn takbestuurder by die Landbank verdien. En, les bes, die Voorsitter het jarelange onderwyservaring in Natal agter die blad.

Our village is indeed blessed to have such a diverse group of individuals who strive to attain a common goal in their declining years, i.e. to diligently serve our community - even if they are not paid for it!

 The Social Action Committee was elected at a well-attended meeting of stalwarts on 9  January 2020. The committee (see photograph below) comprises (f.l.t.r.) Rita Vosloo (Additional Member), Elize Yeo (Finances), Edna Cornelius (Convenor) and Elize Strydom (Secretary).

Chris (92) en Esther (91) Limbach is ons oudste inwoners. Hulle het vier en twintig jaar gelede hul intrek in E127 geneem en bewoon nog al die jare dieselfde eenheid. Hulle is relatief gesond en, soos die foto hiernaas toon, blink Esther se oë steeds na al die jare as sy na Chris kyk. Op sy beurt kan Chris nie sy hande van haar af hou nie. Dit wys jou mos: ou liefde roes nooit.

‘n Nuwe pestilensie het die wêreld onverhoeds getref: ‘n uiters gevaarlike virus.

Volgens berigte het die virus teen die einde van verlede jaar by ’n mark in die stad Wuhan, Sjina, ontstaan waar “onwettige transaksies met wilde diere” plaasgevind het. Die stad het ongeveer 11 miljoen inwoners. Die mark is van die begin van die jaar af reeds gesluit.

Die virus staan as die coronavirus, oftewel COVID-19, bekend. Dis ’n nuwe vorm van die virus wat nog nie vantevore in mense gevind is nie. Die naam is afgelei van die vorm van die virus onder ’n mikroskoop: dié van ’n kroon (corona).

Daar is tans nie ’n teenmiddel vir die virus nie.

Die eerste bevestigde geval in Suid-Afrika van die COVID-19-siekte is op 4 Maart 2020 aangemeld.

President Cyril Ramaphosa het op 23 Maart aangekondig dat ‘n “lockdown” vanaf middernag op Donderdag, 26 Maart sal geld. Die Warmbad Renaissance-bestuurskomitee het onmiddellik alle sosiale aktiwiteite in die oord tot verdere kennisgewing opgeskort.

The last social function, the second out of ten planned for 2020, was the Leap Year Braai. See photograph below:

Daar is al dikwels melding gemaak van die puik diens wat die sosiale aksie-portefeulje aan die oord en sy inwoners lewer. Alhoewel die funksies nie ʼn winsoogmerk het nie, gebeur dit soms dat ʼn klein wins wél opgelewer word. Oor die jare heen het dit die sosiale aksie-portefeulje in staat gestel om ʼn bederfie of wat ten bate van die oord en inwoners aan te skaf.

Onlangs het die sosiale aksie-portefeulje besluit om hortjiesblindings in die Nes te laat aanbring om aan te sluit by die deftige gordyne wat hulle in 2019 geskenk het. Op die foto hieronder staan die sameroeper van die portefeulje, Edna Cornelius, by die spoggerige blindings.

Die ernstige droogte en munisipale waterbeperkings wat ons sedert 2015 ondervind het, het skade aan ons oord se openbare ruimtes aangerig.

Die Bestuurskomitee het derhalwe op sy vergadering van 30 Januarie 2020 besluit om Philip van den Berg (E34) te benoem as die projekleier om aan die probleem aandag te skenk. Philip is ʼn gerespekteerde omgewingskundige. Gegewe die beskikbaarheid van die nodige fondse, is die Bestuurskomitee vol vertroue dat hy en sy span die skade mettertyd sal herstel.

Die eerste fase van die herstelproses, die opgradering van die vierkant voor die administrasiegebou, is gou afgehandel.

Philip is vol lof vir inwoners wat meer plante aangedra het as wat hy kon gebruik. Hierbenewens het tuinliefhebbers telkens hulle hulp en kundigheid aangebied.

Die tweede fase sal aan die begin van die nuwe groeiseisoen aandag geniet.

Op die onderstaande foto staan Philip en sy assistent, Moses Mbaya.

Jacky Putter werk sedert 1 April 2010 as die Administratiewe Beampte van die oord.

Inwoners hoef  kwalik haar goeie hoedanighede te besing, maar noem tóg graag haar onberispelike lojaliteit, hulpvaardigheid, vriendelikheid en haar ongelooflike vermoë om telefoonnommers te onthou!

Op die foto hieronder oorhandig die Voorsitter van die Bestuurskomitee ʼn geraamde sertifikaat aan haar as ʼn blyk van dank en waardering vir die onbaatsugtige diens wat sy die afgelope 10 jaar aan die oord en sy inwoners gelewer het. Jacky het hierbenewens ook ʼn kontantbonus ontvang.

 Apart from the interference with our daily existence caused by the COVID-19 pandemic, our residents have had to contend with six major disruptions to our water supply.

The photograph below illustrates repairs being carried out to yet another serious water leakage on 6 and 7 July. Fortunately the interruption to our water supply was cleverly managed by Wessie van der Westhuizen (U120), Neels Cornelius (U118), Flip Dreyer (U59) and Gerhard van Rooyen (U92) resulting in a fairly consistent water supply throughout the two days.

The water consumption for the communal areas of our village has been unusually high during the past year. It is suspected that this may have been caused by our ageing water infrastructure.

 ANDRIES VAN DER HEYDE skryf in Die Pos-koerant van 11 September: ʼn Groep inwoners van Bela-Bela beywer hulle daarvoor om ʼn botaniese tuin op die Alma-pad buite die dorp te vestig in ʼn poging om die natuur vir die nageslag te bewaar en terselfdertyd te keer dat ʼn onwettige plakkerskamp tot teenaan die dorp se woongebied [insluitend Wambad Renaissance] uitbrei.

Tinus Ras, DA-raadslid, het onlangs ‘n video versprei waarin gevra word dat inwoners die projek sal ondersteun om die oorblywende deel van Gedeelte 25 (die gedeelte wat van die dorpsreservoirs tot teenaan die Alma-pad en Warmbad Renaissance strek) in ʼn botaniese tuin te omskep.

Inwoners het besluit om dié stuk grond op eie koste te omhein. Die munisipaliteit het reeds mondelings toestemming daarvoor gegee, maar die projek sal afskop sodra skriftelike goedkeuring verkry is, het Ras gesê.

Johan Mills, voorsitter van die Bela-Bela-belastingbetalersforum is ten nouste betrokke by die projek.

“Hierdie projek kan die bewaring van die flora van Limpopo op ʼn wetenskaplike wyse vestig en bydra tot ons dorp as toerismebestemming en as poort  tot die ervaring van die Waterberg-biosfeer en Limpopo. Ons moet egter kan bewys dat die projek beduidende steun in die gemeenskap geniet.”

Mills het voorts gesê die idee is reeds deur die provinsiale department van natuurbewaring verwelkom en word in beginsel deur die die Suid-Afrikaanse Botansiese Instituut ondersteun.

ʼn Versoekskrif is intussen rondgestuur waarop mense hulle steun aan die beoogde projek kon  betuig. Mills het gesê hoe meer mense dit ondersteun, hoe groter is die druk op amptenary om die   ontwikkeling gunstig te oorweeg.

Die Voorsitter van die Bestuurskomitee het op 15 September die loodskomiteevergadering bygewoon. Philip van den Berg (E34) sal ons oord in die reëlingskomitee verteenwoordig.

Die meegaande foto’s bied ʼn blik op die terrein. Die boonste foto is vanaf  die ingang van die Tuintuisteaftreeoord in die rigting van ons oord geneem terwyl die onderste een ʼn uitsig vanaf die dorpsreservoirs in die rigting van die dorp bied. Ons oord lê links.

ʼn Hewige storm met reën, wind en hael het Bela-Bela op 6 November 2020 in die vroeë oggendure getref.

Die stormwind het ʼn geskatte veertien bome in ons oord ontwortel en talle ander beskadig. Ons pragtige tuine het ook erg deurgeloop. Gelukkig was daar geen skade aan die wooneenhede nie.

Drie koorsbome het die noord-oostelike hoek van ons veiligheidsomheining verwoes (foto bo). Galven Security het egter gou op 'n lid ven die Bestuurskomitee se versoek gereageer en ʼn veiligheidswag daar geplaas. Tydelike herstelwerk is reeds gedoen. Die heining sal mettertyd ten volle opgeknap word.

Inwoners betuig graag hulle waardering aan Jannie en sy tuindiensspan wat onverpoos geswoeg het om die omgevalle bome op te saag en te verwyder.

Ons werkers het eweneens gewoel en gewerskaf om orde uit die chaos te skep.

Inwoners durf ook nie die bydrae van Galven Security geringskat nie. Afgesien van die veiligheidswag wat die maatskappy op kort kennisgewing voorsien het om die gaping in die veiligheidsomheining te bewaak, lewer hulle lank reeds uitstekende diens aan ons oord. Hulle personeel vertoon te alle tye netjies en tree deurgaans vriendelik, hoflik en behulpsaam teenoor ons inwoners op.

COVID-19: Is there a light at the end of the tunnel?

Our village has been hugely blessed. Up to now, none of our residents have been infected by the coronavirus.

However, it would be foolish to think that the danger is over. We are not out of the woods yet.

Nonetheless, recent news reports have brought  more than a glimmer of hope.

On 18 November 2020 pharmaceutical companies, Pfizer and BioNTech, announced that they have developed a vaccine that is highly successful in the treatment of COVID-19.

On 23 November 2020 Oxford University and AstraZeneca proclaimed that they have developed a vaccine that will prevent many people from getting ill.

It has been shown to work in different age groups, including the elderly. There are early indications that it might also help to stop the spread of the disease.

Sarah Gilbert, professor of vaccinology at the University of Oxford, said, “The announcement today takes us another step closer to the time when we can use vaccines to bring an end to the devastation caused by COVID-19.”

Prof Andrew Pollard, the chief investigator of the Oxford vaccine trial, added that they have found that one of their dosing programmes may be about 90% effective.

In an interview with CNN, Soumya Swaminathan, chief scientist at the World Health Organization, said that she feels very optimistic about the latest coronavirus vaccine news.

South Africans are unlikely to get a COVID-19 vaccine before the second quarter of next year.

The first in line are expected to be health care professionals, followed by the elderly as the country undertakes a national roll-out pending the approval of the South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA)

In the short-term, residents were urged to wear face masks, maintain social distancing and regularly wash their hands.

In sy jaarverslag op 26 November, bring die Voorsitter van die Bestuurskomitee soos volg hulde aan die 2020-Bestuurskomitee: “Each Management Committee member – including the late Braam Cilliers and Jadene Horne - dealt with their duties without remuneration, but with immense commitment. Consequently our village was managed unselfishly, cheerfully and proficiently.

Maar meer nog as dit: ek is innig dankbaar vir die lojale ondersteuning wat ek van hulle ontvang het. Ek het aan die begin van die jaar gesê dat ek met só ‘n BK sal oorlog toe gaan. Min het ek – én hulle - geweet van die veldslae wat voorlê. Hulle was ware staatmakers. Hulle diensbaarheid aan ons gemeenskappie was voorwaar prysenswaardig."


2021

Die nuwe jaar word sommer met die intrapslag gekenmerk deur twee belangrike gebeurtenisse wat ‘n verreikende invloed in ons oord sal uitoefen: die werksaamhede van ‘n nuwe Bestuurskomitee (BK) en die COVID-19-pandemie.

Die onderstaande foto toon aan dat die BK vanaf sowat 15 na 9 lede verklein is. Hierdie persone sal die verantwoordelikhede vir bepaalde portefeulje-werksaamhede vervul. Elke BK-lid sal onderkomitees stig wat vir die doen en late van oordaktiwiteite verantwoordelik sal wees. So, byvoorbeeld, sal die lid vir “Sosiaal” toesien dat afsonderlike kleiner komitees verantwoordelikheid aanvaar vir die sosiale aktiwiteite van die oord, byvoorbeeld sosiale funksies, biblioteek, pyltjies, snoeker, ens.

Voor (v.l.n.r): Ingrid van den Berg (Sekretaresse), Roedolph Botha (Ondervoorsitter), Wessie van der Westhuizen (Voorsitter), (Werner Pauw (Ontwikkelaar). Agter (v.l.n.r.): Rina Steynberg (Sosiaal), Elsa Erasmus (Tesourier), Gerhard van Rooyen (Instandhouding), Frikman Nel (Bestuursagent), Ria Nel (Administrasie).

Die regering het in 2021 talle regulasies uitgevaardig ten einde die COVID-19-pandemie te bestuur. Uiteraard, was die 2020-BK genoodsaak om daaraan gehoor te gee en toe te pas. Dit het, onder andere, gelei tot die opskorting van alle groepsaktiwiteite.

Vanjaar het die regering aan die begin van Maart Vlak 1-beperkings ingestel. Hierbenewens het president Ramaphosa die onus op Suid-Afrikaners geplaas om die verantwoordelikheid vir hulle eie welsyn te aanvaar.

Dit het tot gevolg gehad dat oordaktiwiteite hervat is en dat inwoners daaraan kon deelneem mits gesigmaskers gedra word, handreiniger gebruik word en dat die vereiste sosiale afstand gehandhaaf word.

Op die foto hierbo verskyn ʼn groep staatmakers wat onlangs aangewys is om binnenshuise sosiale byeenkomste te reël sodra COVID-19-beperkings dit toelaat. Hulle is (v.l.n.r.) Edna Cornelius (Sekretaresse), Marlene Bisset (Sameroeper), Rina Steynberg (Bestuurskomiteelid: Sosiaal) en Elize Yeo (Tesourier).

Sedert die ontstaan van ons oord in 1991 was die doel van hierdie byeenkomste om aan inwoners die geleentheid te bied om mekaar beter te leer ken en gesellig te verkeer.

The payment of KVA (Kilo Volt Amps) in addition to a household’s normal electricity costs, has long been a bone of contention for residents. Many have regarded the installation of pre-paid electricity meters as the solution because, in their view, it would remove the KVA component from their electricity accounts.

A Special General Meeting of the Warmbad Renaissance Management Association was held in the Nes on 15 April 2021 (see photo below and note the social distancing!) to consider the possible changeover from the current electricity supply system where electricity is billed and paid for on a post-usage basis, to a prepaid system where users would have to buy units in advance to have access to electricity.

In terms of the Sectional Title Schemes Management Act, the conversion required a majority of 75% of members of the Association (or their proxies) present at the meeting.

The meeting was informed that the total cost of the conversion would amount to approximately R323 000. Should the proposal be adopted, the cost would be funded from our reserve funds. It was further emphasised that the installation would be done by the municipality on an all or nothing basis.

After a brief discussion the meeting resolved that prepaid electricity meters should not be installed in our village.

Intussen vier die oord vanjaar sy dertigste bestaansjaar. ʼn Volledige geskiedenis van ons oord word in die Voorsitter se kantoor geliasseer.

In sy boodskap aan die inwoners, skryf die Voorsitter, Wessie van der Westhuizen, soos volg: “In die laat tagtigerjare het Renaissance Ontwikkelings (Edms.) Bpk. besluit om hulle vyfde sekuriteitsaftreeoord in die legendariese rustigheid van die Bosveld te ontwikkel. En siedaar: die Warmbad Renaissance Sekuriteitsaftreeoord.

Die eerste inwoners, Ampie en Isabel Hattingh, het op 1 April 1991 hulle intrek in E20 geneem.

Die eerste Voorsitter van die Bestuurskomitee, wyle Henry van Nieuwenhuizen en sy komitee het in die jare 1992, 1993, 1995, 1996 en 2003 ʼn enorme bydrae gelewer om bestuurstelsels tot stand te bring wat, hoewel dit mettertyd ietwat verfyn is, vandag steeds gebruik word.

Ek bring graag hulde aan Henry se opvolgers: Gawie Stols (1994), Fred van Wijk (1994 en 1995), John Roets (1997), Theuns Botes (1998 tot 2000), Nato Britz (2001, 2002 en 2006), Joepie Bekker (2004), Tom Vaughan (2004 en 2005), Johnny Meyer ( 2006 tot 2011, 2013 en 2015), Hannetjie Pretorius (2012), Barry Vosloo (2014 en 2020), Gerhard van Rooyen (2015 tot 2018), Dirk van den Berg (2019). Vanjaar is dit my beurt. Ek vertrou dat ek sal kan voortgaan met hul goeie werk.

Bestuurskomiteelede, werknemers, inwoners, ontwikkelaars en  bestuursagente het die afgelope 30 jaar eweneens ʼn aansienlike bydrae gelewer om Warmbad Renaissance as een van die toonaangewende aftreeoorde in ons geweste te vestig.”

Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het op 10 Junie 2021 bekend gemaak dat Suid-Afrika nou amptelik ʼn derde vlaag COVID-19-infeksies beleef.

Dit het die Julie-uitgawe van Kwêvoël genoop om die skadu wat die pandemie die afgelope sowat vyftien maande oor ons oord gewerp het, in oënskou te neem.

Sedert president Cyril Ramaphosa se “lockdown”-aankondiging op 23 Maart 2020, het ons oord wette en regulasies wat deur die regering uitgevaardig word, nougeset nagekom. Die bestuurskomitee kommunikeer voortdurend  met inwoners om hierdie belangrike boodskap te beklemtoon.

Die pandemie het o.a. tot gevolg dat alle amptelike sosiale aktiwiteite in die oord tot verdere kennisgewing opgeskort is. Wetgewing bepaal dat alle landsburgers gesigmaskers buite hul wonings moet dra, dat die vereiste sosiale afstand gehandhaaf moet word en dat hande gereeld ontsmet moet word.

Ons veiligheidswagte by die hoofingang pas streng toegangsbeheer toe. Byvoorbeeld: nie-inwoners se temperatuur word deur middel van ʼn digitale infra-rooi termometer gemeet. Persone wie se temperatuur 38ºC oorskry, word summier toegang tot die oord geweier.

 Almal behoort teen hierdie tyd daarvan bewus wees dat die periode tussen blootstelling aan ʼn persoon wat aan COVID-19 ly tot die aanvang van die simptome (bekend as die inkubasie-tydperk) twee tot veertien dae is. Inwoners moet dus ten minste 14 dae lank self-isolasie toepas indien hulle vermoed dat hulle blootgestel was aan iemand wat die virus onder lede het.

Vanjaar het die verskriklike impak van die pandemie ons oord laat steier. Tot dusver was die bestuurskomitee genoodsaak om minstens sewe wooneenhede onder kwarantyn te plaas omdat die inwoners óf positief vir COVID-19 getoets het óf kontak gehad het met persone wat die virus onder lede het.

Die voorsitter van die bestuurskomitee het reeds ʼn beroep op inwoners gedoen om besoeke van vriende en familie aan die oord te ontmoedig. Hy het ons ook aangeraai om ons eie besoeke aan bestemmings elders sover moontlik te beperk. Ons móét immers die verantwoordelikheid aanvaar vir ons eie en ander inwoners se welstand.

Daar is darem twee brokkies goeie nuus ook. Inwoners was dankbaar om onlangs te verneem dat die drie apteke op die dorp begin het om COVID-19-inentings toe te dien.  Hierbenewens berig Business Insider, South Africa soos volg: “Limpopo is leading South Africa’s COVID-19 vaccine rollout, with more than 66% of its senior citizens registered for their jabs and 6.37% of the province’s adult population having already received at least one dose.”

In September Kwêvoël contained an article about Jacob’s pride and joy. Knight Rider was an American action crime television series originally broadcast from 1982 to 1986. The show starred David Hasselhoff as Michael Knight, a high-tech crime fighter assisted by KITT, an advanced, artificially intelligentself-aware, and indestructible car.

Please meet our village’s equivalent (almost!) of KITT: a bicycle modified to an astonishing degree by one of our maintenance workers, Jacob Mfati.

A solar panel mounted on the luggage compartment converts the sun's energy to electricity that is transmitted to a battery via an inverter. The electricity thus generated powers various gadgets on the bicycle, for example an amplifier that accepts a flash drive to provide music while travelling. Jacob’s cell phone is also connected to the amplifier and is accessed via a microphone.

 

Jacob was planning further modifications to his bicycle, including an alarm system which will be linked up with his cell phone in case someone tampers with his bicycle. Sadly, however, soon after this article appeared, Jacob’s bicycle was stolen.

In the same issue, it was also reported that 433 feel-good stories and articles about our village and its residents had been posted to the official Renaissance blog since its inception. If anyone would like to read any of these, he/she may Google the blog address (renaissancebushveldliving.blogspot.com), then click on “Renaissance in the Bushveld” in order to gain entry to the blog.

A number of links are to be found under the heading “ARGIEF” in the side-bar on the right-hand side of the main page. Click on any of the links, e.g. “2013”. The headings of all the stories and articles that were posted during that year, will appear on the main page. Then, simply click on the heading of the story that you would like to read in order to access the full text.

In October it was reported that the Management Committee had announced the resumption of social activities on the distinct understanding that the prescribed COVID-19 protocols are followed, i.e. sanitization of hands, wearing of face masks, social distancing and limiting attendance to 50% of the capacity of the venue .

Various activities had therefore taken place since the announcement, including a gathering to herald the onset of spring, bingo, physical exercises, handwork/needlework, darts, library (see photograph below), and snooker/pool.

Further activities, including board games, coffee bar, excursions, talks on interesting topics and jukskei are envisaged.

Die oord se maandelikse nuusbrief, Kwêvoël, is in Oktober onder die loep geneem.

Ons oord se eerste nuusbrief (heel bo) verskyn in Julie 1996. In sy voorwoord skryf die redakteur, Giel Rossouw: “Hier is ons eerste nuusbrief - nog in sy kinderskoene en bes moontlik mank aan gebreke - maar met die vooruitsig dat hy van krag tot krag sal vorder.”

In Junie 2015 ondergaan die nuusbrief ʼn gedaanteverwisseling en kry selfs ʼn nuwe naam, t.w. Kwêvoël (bo).

Alhoewel Kwêvoël sedertdien hoofsaaklik ʼn “one man show” was, is daar gepoog om aan sy doelstelling uitvoering te gee, nl. om 'n positiewe beeld van ons oord na binne en buite uit te dra sodat inwoners ingelig bly en buitestaanders kennis neem van ons oord en sy goeie eienskappe. Ter aanvulling hiervan moes (a) keurige en korrekte Afrikaans en Engels gebruik word (b) sekere berigte ook op die webjoernaal (blog) geplaas word en (c) kontensieuse en platvloerse inhoud vermy word.

Oor ʼn tydperk van nagenoeg 6 jaar het gereelde rubrieke soos bv. die voorsitter se boodskap, bekendstelling van nuwe inwoners, stories oor ou inwoners, in memoriam, oordaktiwiteite en sosiale aktiwiteite verskyn. Hierbenewens is ʼn aantal reekse geplaas, insluitend die geskiedenis van die oord, die plant- en dierelewe wat in die oord aangetref word, die gedragsreëls van die oord, die geskiedenis van Warmbad/Bela-Bela, die Waterberg, ens. Les bes, het interessante (hopelik!) artikeltjies verskyn soos die liefdesverhaal van Tristan en Isolde, asook besienswaardighede wat in ons land en elders ter wêreld aangetref word.

Die tyd vir vernuwing het egter aangebreek. Om hierdie rede is ʼn ad hoc-komitee in die lewe geroep om Kwêvoël onder die loep te neem. ʼn Gedeelte van hierdie proses behels ʼn meningspeiling van ons inwoners. Vir hierdie doel is ʼn vraelys aan inwoners gestuur met ʼn vriendelike versoek om dit te voltooi en vóór 20 Oktober in ʼn houer in die voorportaal buite Jacky se kantoor te plaas.

Namens die Ad hoc-komitee, bestaande uit Roedolph Botha (sameroeper), Wilma Pretorius en Herman le Roux, doen Roedolph op 16 November doen soos volg verslag: “Baie dankie aan almal wat die vraelys voltooi en terug gestuur het (d.w.s. 24% van die inwoners wat dit uit die posbusse gehaal het).

Uit die terugvoer is dit duidelik dat omtrent almal die gereelde rubrieke toepaslik vind. Van die rubrieke kan dalk kwartaalliks verskyn.

Die items onder Allerlei ( Christelike gedagte, briewe, koop- en verkoopkolom, verjaarsdae) het ook positiewe terugvoer ontvang. Die uitdaging is om die items binne die POPPI-wet, wat persoonlike inligting beskerm, asook die beperkte spasie in Kwêvoël te hanteer. Terugvoer oor die kundige groepe moet ook kwartaalliks gegee word.

Die reekse is interessant gevind, maar die frekwensie moet kwartaalliks wees. Die beskikbaarstelling van die inligting oor die ou reekse sal ondersoek word.

Die nuwe Bestuurskomitee sal die saak verder bespreek en kyk hoe ons die publikasie kan vernuwe en moontlik elektronies beskikbaar maak. Hulle sal ook kyk of van die inligting op ‘n meer gepaste manier en plek beskikbaar gemaak kan word.”

A very successful Year-end Function was held on 16 November; the first since 2019. COVID-19 protocols were observed, the organisation was superb, a cheerful atmosphere prevailed among the large number of helpers, and the guests enjoyed a delicious meal in an attractively decorated venue.

The photographs below provide an overview of the proceedings

 

Die 2022-bestuurkomitee en hul portefeuljes is op 25 November tydens die jaarlikse algemene vergadering verkies. (Hulle + hulle portefeuljes) soos volg: Wessie van der Westhuizen (Voorsitter), Roedolph Botha (Ondervoorsitter), Werner Pauw (Ontwikkelaar), Frikman Nel (Bestuursagent), Elsa Erasmus (Onderhoud). Lirpa Kuntz (Sekretaris), Ria Nel (Sosiale Aksie), Rina Steynberg (Administrasie) en Rina du Toit (Tesourier).

In his Annual Report, the outgoing Chairman of the Management Committee, Wessie van der Westhuizen, informed the Management Association that he is sincerely grateful to all residents who contributed to the wellbeing of the Warmbad Renaissance community in the face of many challenges, among which COVID-19 was perhaps the most devastating.

Wessie het voorts sy dank en waardering teenoor bestuurskomiteelede en ander vrywilligers betuig wat die oord en sy inwoners met toewyding gedien het. Dit sluit die uittredende bestuurskomiteelede, die redaksie van Kwêvoël, asook diegene wat die sosiale aktiwiteite behartig, in.

“A few innovations should also be noted,” Wessie said, “including the introduction of expert groups, the installation of a vent valve at the southeast water meter, an investigation into the implementation of solar power systems, and access to an internet fibre system.”

Hy het met leedwese melding gemaak van ses inwoners wat die afgelope jaar te sterwe gekom het. Nogtans het ons elf nuwe inwoners verwelkom wat Warmbad Renaissance as hul aftreetuiste gekies het. Hy sien uit na die bydrae wat hulle tot voordeel van die oord kan lewer.

In closing, Wessie wished all residents a blessed Christmas and a prosperous New Year.Please note that this page remains under construction.

SOURCES/BRONNE
  • Warmbad Renaissance 10, 'n gedenkblad wat in 2001 uitgegee is ter viering van die tiende bestaansjaar van Warmbad Renaissance.
  • Foto-album en aantekeninge saamgestel deur Willie van der Merwe.
  • Verskeie nuusbriewe.
  • Gesprekke met verskeie inwoners.


No comments:

Post a Comment