Welkom by die webjoernaal van die Warmbad Renaissance-aftreeoord, Bela-Bela

Welcome to the blog of the Warmbad Renaissance Retirement Village, Bela-Bela

Soek 'n berig in Renaissance

Soek jy na 'n berig in hierdie webjoernaal? Volg die aanwysings hieronder.

FAQs

EK VERNEEM DAT DIE OORD ONTWERP IS VIR SELFVERSORGENDE INWONERS. WAT BETEKEN DIT?
Inwoners moet onafhanklik en selfversorgend kan woon. Geen etes word verskaf nie. Geen fasiliteite of dienste word voorsien vir tydelike verswaktesorg of permanente verswaktesorg of vir persone wat nie meer selfversorgend is nie.

WAT STAAN HUIDIGE INWONERS TE DOEN AS HULLE VERSWAKTESORG BENODIG?
Die Palms Aftree-oord is spesiaal ingerig om verswaktesorg aan te bied. Inwoners van die aftree-oorde binne die Renaissance-groep geniet voorkeurreg vir verskuiwing na Die Palms sou hulle omstandighede dit noodsaak. Klik HIER om meer te wete te kom.

IS THERE A MINIMUM AGE FOR RESIDENTS?
Whether it be a single occupier or two separate occupiers, the minimum age for occupants is 50 years. In the case of  married couples, one of the spouses must be at least 50 years old.

MAY RESIDENTS EMPLOY PRIVATE WORKERS?
Residents may employ workers at their own expense, with the express understanding that they may not sleep in or stay overnight in units.

MAG EK VERANDERINGS AAN MY WOONEENHEID AANBRING?
Geen strukturele of ander veranderings, soos heinings, traliewerke, priële en/of enige skerms of sonskerms wat uit skadunet of ander materiaal gemaak is, of antennes en skottels, of lugversorgers, of sonverwarmers,  mag opgerig word sonder vooraf skriftelike goedkeuring deur die Bestuurskomitee nie. Dieselfde geld ten opsigte van verskuifbare strukture. Alle verbeterings moet aan die standaarde gestel deur die Bestuursvereniging voldoen.

WHO IS RESPONSIBLE FOR THE MAINTENANCE OF MY UNIT?
Faults and defects on the outside of  units are the responsibility of the Management Committee of the village and must be reported to the Administration Office. 

The interior of the units is the responsibility of the owner/occupier.

MAG EK TROETELDIERE AANHOU?
Nee.

MAY RESIDENTS MAINTAIN A GARDEN?
The gardens and lawns are part of the common property. Residents may, in consultation  with their immediate neighbours and on a voluntary basis, establish and maintain a garden on the common property surrounding their unit.

HOE GEREELD EN MET HOEVEEL WORD DIE HEFFINGS HERSIEN?
‘n Gedetailleerde begroting word jaarliks opgestel om voorsiening te maak vir die oord se bestuur. Verhogings sal altyd in ooreenstemming wees met die koste van dienste soos deur die stadsrade en ander instansies gelewer. 

WAARVOOR WORD DIE MAANDELIKSE HEFFING AANGEWEND?
Vir riooldienste, vullisverwydering, water, instandhouding van geboue tuindiens, sekuriteit, salarisse en lone, en bestuurs – en ouditfooie.

WAT GEBEUR AS EK MEDIESE PROBLEME ONTWIKKEL?
Die Oord is minder as 10 minute se ry van die naaste hospitaal af.  Ernstige gevalle kan binne 'n uur na uitstekende hospitale in Pretoria geneem word.

ARE THERE SOCIAL ACTIVITIES IN THE VALLAGE?
We have an active Social Action Committee that regularly arranges social events.
 
HOE IS DIT GESTELD MET SEKURITEIT IN DIE OORD?
Ons inwoners se veiligheid is van die uiterste belang. Afgesien van die toegangshek wat 24/7 deur opgeleide sekuriteitsbeamptes beman word, verseker die grensheining en infra-rooi strale dat ongemagtigde toegang feitlik onmoontlik is.
 
ARE THERE DETAILED GUIDELINES AVAILABLE WITH REGARD TO DO'S AND DONT'S?
A perusal of our Constitution (click HERE to access) and our Rules of Conduct (click HERE to access) should do the trick.

No comments:

Post a Comment